top of page
  • Writer's pictureענת ברקאי נבו

רובע וובאן - אחד המודלים המוצלחים בעולם לפיתוח עירוני בר קיימא

רובע וובאן (Vauban) בעיר פרייבורג בגרמניה, הוא דוגמה ייחודית למרחב עירוני תוסס המאפשר חיים אקולוגים, קהילתיים וברי קיימא. הרובע אשר בנייתו הושלמה ב- 2015 מכיל כ- 70 מתחמים של דיור שיתופי במגוון צורות בעלות. הרובע הוא פרי חזונם המגובש של אגודה אזרחית בשם "פורום וובאן" אשר בשיתוף פעולה עם וועדת התכנון המחוזית של עיריית פרייבורג יצרו רובע המיישם הלכה למעשה  חדשנות חברתית וחדשנות טכנולוגיתרובע וובאן (Vauban) בעיר פרייבורג גרמניה, הוא דוגמה ייחודית לרובע המאפשר חיים אקולוגים קהילתיים - שיתופיים וברי קיימא. אזור הרובע החולש על 70% מהעיר וובאן שימש כבסיס צבא צרפתי עד 1992.  לאחר עזיבת הצבא הצרפתי, רובע וובאן תוכנן ונבנה מחדש בתהליך ייחודי של מעורבות אזרחית. תהליך התכנון המשתף כלל את עיריית פרייבורג והאגודה האזרחית "פורום וובאן" שהוקמה על ידי נציגי מגוון קהילות דיור שיתופי, אשר ביקשו לבנות את מתחמי המגורים שלהם ברובע.

"פורום וובאן" היווה שחקן משמעותי בהקמת רובע וובאן, בשל העובדה שהפעילים האזרחיים נציגי הקהילות השונות, הצליחו לשתף פעולה באופן פרודוקטיבי והציגו לעיריית פרייבורג  חזון מגובש להקמת רובע אקולוגי ובר קיימא. הפורום ייצג מנעד רחב של קבוצות אוכלוסייה: סקוואטרים שגרו בקרוואנים שננטשו בשטח הבסיס הצבאי, אנשי מלאכה, משפחות ממעמד בינוני ועוד. הפעילים האזרחיים עבדו בצורה מקצועית ומשכו אליהם אנשי מקצוע מתחום התכנון והסביבה אשר סייעו להם בהתנדבות. בשל כוחו הרב  קיבל הפורום מנדט במועצת התכנון המחוזית של העיר וובאן.  יחד עם זאת התהליך לא היה חף מקונפליקטים ולמרות שהבניה תוכננה  להסתיים ב- 2006, היא הושלמה  למעשה רק ב- 2015.

כיום רובע וובאן הינו הירוק והצפוף ביותר בפרייבורג, מכיל כ- 70 פרויקטים של דיור שיתופי במגוון צורות: קו-האוסינג בבעלות ובשכירות, קואופרטיבים לדיור, קבוצות רכישה פרטיות ועוד. הרובע בעל שם עולמי ומעניק השראה לערים בכל רחבי העולם בכל הנוגע לתכנון עם מעורבות אזרחית.

שיתוף הפעולה בין bottom up (פורום וובאן) ו-  top down (עיריית פרייבורג) יצר איזון בין החזון החדשני של היוזמה האזרחית לבין המציאות של חוקי התכנון של העיר פרייבורג.

שיתוף פעולה ייחודי זה אפשר לממש את החזון של רובע וובאן המשלב בין חדשנות טכנולוגית לחדשנות חברתית ובא לידי ביטוי בנושאים הבאים:

1.      מימוש יעדים חברתיים: דיור בר השגה, דיור מכיל, סביבה ידידותית גיל.

2.      מימוש יעדים אקולוגים: תקנות חובה לאנרגיה מופחתת, תחנות כוח, שטחים ירוקים רבים, סביבה מופחתת מכוניות, רחובות משחקים לילדים.

3.      מעורבות אזרחית בכל תחומי החיים וניהול עצמי של קהילות הדיור השיתופי.

רובע וובאן בעיר פרייבורג בגרמניה, מראה כיצד אזרחים יכולים לעצב את סביבות החיים שלהם ולטפל בהם בשיתוף פעולה. הם דואגים לא רק לבתיהם הפרטיים אלא גם למרחבים ציבוריים בשכונתם. את הסיבה להצלחת הרובע ולהפיכתו כבעל שם עולמי לרובע תוסס ובר קיימא, ניתן למצוא בתהליך התכנון המשתף ובמבנה הבעלות הייחודי שמאפשר למגוון של קהילות דיור שיתופי לגור ברובע.

 Kunze, Iris, Philipp, Andrea (2016): The Eco-District of Vauban and the co-housing project GENOVA. Case Study Report, TRANSIT: EU SSH.2013.3.2-1 Grant agreement no: 613169

Comentarios


bottom of page