top of page

ענת ברקאי נבו תכנון ערים|שיתוף ציבור|ניהול פרויקטים

ענת ברקאי נבו, מתכננת ערים ומנחת קבוצות בעלת ניסיון של 14 שנה בנושאי קיימות עירונית, שיתוף ציבור ועבודה עם מגוון רב של קהילות

השכלה

2018 - בוגרת לימודי בימוי קולנוע, בית ספר מנשר לאמנות (ארבע שנים)

2006 - לימודי הנחיית קבוצות סמינר הקיבוצים (תוכנית דו-שנתית)

2003 - תואר M.A בתכנון ערים ואזורים האוניברסיטה העברית, המכון ללימודים עירוניים  ואזוריים, הפקולטה למדעי החברה, ירושלי

2000 - תואר B.A גיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית, הפקולטה למדעי החברה, ירושלים

ניסיון תעסוקתי 

2016 - היום  עצמאית המתמחה בתכנון חברתי, שיתוף ציבור בהליכי תכנון וניהול פרויקטים

AVIV AMCG 2011- 2016 מנהלת פרויקטים ויועצת סביבתית, מנהלת תחום מדיניות סביבתית

2006-2010 מנהלת החברה להגנת הטבע, קהילת תל-אביב יפו והסביבה

2005-2006 מרכז השל המכון לחשיבה ומנהיגות סביבתית, מנהלת הכשרות מקומיות

2002-2005 עמותת במקום - מתכננים ואדריכלים למען זכויות תכנון, מנהלת תחום קהילה וחינוך

2000-2002 עמותת ידיד , מנהלת מרכז זכויות בתל אביב

1998-2000 משרד הקליטה, מנהלת פרויקט "שח"ק" אזור המרכז

1994-1998 סגנית מנהלת היחידה לפיתוח והכוונה תעסוקתית, עיריית ירושלים

שונות

נציגת ארגוני הסביבה בוועדות ובחברות ממשלתיות הבאות (2006-2010)

חברה בוועדה המחוזית מחוז תל-אביב

חברה ברשות נחל הירקון

חברה בוועדה משותפת לאזור תע"ש

חברת וועד מנהל בארגון הגג "חיים וסביבה"

דירקטורית בחברה הממשלתית "פארק איילון"

מגזין דה מרקר גיליון 100 אנשים המשפיעים על המשק הישראלי, אחת מחמשת משפיעים טובה לשנת 2009

עיתון ידיעות אחרונות גיליון 100 אנשים המשפיעים על העיר תל אביב לקראת שנת ה- 100, אחת מארבעת המשפיעים 

בנושאי סביבה

מאמרים

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4931929,00.html

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/173/659.html

https://www.teva.org.il/?CategoryID=649&ArticleID=4374

https://www.themarker.com/opinion/1.1740814#commentsForm-1740814

 

פרסומים

סקר טבע עירוני ברמת גן ענת ברקאי-נבו, עמית מנדלסון, לרה פארן, חמוטל בירן, בהוצאת המשרד להגנת הסביבה ועיריית רמת גן (2006)

https://www.ramat-gan.muni.il/files/site_tree/eihut_haim/reports/report_Part1.pdf

 

התקציב בעיניים ירוקות (2007) כתיבה: אמיר חרש | עריכה: נדב ברקוביץ', ענת ברקאי-נבו, בני הלמן יעוץ מקצועי: נגה לב-ציון

http://www.sviva.net/filesystem/taktsiv.pdf

 

תכנון מרחבי ממבט נשי, מקרה פלורנטין וביר-הדאג' (2006)

http://bimkom.org/wp-content/uploads/%D7%90%D7%99%D7%96%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91-%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf

 

מסמך עקרונות והמלצות לתכנון בנייה גבוהה ומגדלים בתל אביב-יפו (2009): החברה להגנת הטבע בתל אביב-יפו והסביבה, הפורום הירוק

בתל אביב-יפו, אדם טבע ודין, אורבניקה – התעוררות עירונית, מרכז השל לחשיבה ומנהיגות סביבתית

http://www.iued.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/hb.pdf

bottom of page