top of page
  • Writer's pictureענת ברקאי נבו

קהילות אנכיות

Updated: Dec 21, 2023

מגדלי מגורים המהווים קהילות אנכיות המותאמות למשפחות וילדים - ענת ברקאי נבו


בשנים האחרונות הולכות ופוחתות הקרקעות לבנייה בישראל, בייחוד באזורי ביקוש של מטרופולין תל אביב. הפתרון, שכבר הפך לטריוויאלי, הוא הקמת מגדלי מגורים מרובי דירות. "קהילה אנכית" הינה גישה תכנונית חדשה יחסית, המבקשת, בין השאר, לשלב תכנון "ידידותי למשפחות" המטפח חיי משפחה וקהילה, בתכנון של מגדלי מגורים מרובי דירות. הספרות המחקרית מתייחסת לשלושה רבדים  - יחידת הדיור עצמה, המגדל והשכונה, מתוך ההכרה כי כל רובד תורם לאופן שבו משפחות חוות את חייהם בקהילות האנכיות.


להמשך קריאה - ניתן להוריד את המאמר המלא


קהילות אנוכיות ענת ברקאי נבו.docx
.pdf
Download PDF • 10.57MB



Comments


bottom of page